START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

MTÜ asutamine

Siit lehelt leiad vastused alljärgnevatele küsimustele:
Mida tuleb teha MTÜ asutamiseks?
Mida tuleb märkida MTÜ asutamislepingus?
Mida tuleb minimaalselt märkida MTÜ põhikirjas?
MTÜ registreerimine?


Mida tuleb teha MTÜ asutamiseks?

– Läbi viia asutamiskoosolek (enda tarbeks võib protokollida, registrile pole vaja)
– Sõlmida asutamisleping ja sellega koos kinnitada MTÜ põhikiri
– Määrata MTÜ juhtorganite (juhatus, soovi korral revisjonikomisjon) liikmed
– Kinnitada notari juures juhatuse liikmete allkirjad (või ID-kaardiga internetis) linna- või vallasekretär seda enam ei tee! 2009 tõusid kordades ka notaritasud!
– Tasuda riigilõiv
– Esitada registreerimisavaldus ja vajalikud dokumendid asukohajärgse kohtu registriosakonnale MTÜ kandmiseks MTÜ ja SA registrisse (võib jätta notari hooleks).

Mida tuleb märkida MTÜ asutamislepingus?
– MTÜ nimi (nime valiku juhised leiad siit), asukoht (nt Eesti Vabariik), aadress
– MTÜ eemärk (võib olla lakoonilisem või loetledes põhjalikumalt plaanitavad tegevused)
– Asutajate nimed ja elu- või asukohad, nende isiku- või registrikoodid
– Asutajate kohustused MTÜ suhtes (ei pea olema varalised)
– Juhatuse liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid (peavad olema täisealised!)
Asutamislepingu sõlmimisega kinnitatakse ka MTÜ põhikiri, mõlemale kirjutavad alla kõik asutajad.

Mida tuleb minimaalselt märkida MTÜ põhikirjas?
– MTÜ nimi, juhatuse asukoht
– Eesmärk (ja selle saavutamiseks plaanitavad tegevused; tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb selgelt näidata, et tegutsetakse avalikes huvides ja heategevuslikult)
– Liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise või -arvamise tingimused ja kord
– Liikmete õigused
– Liikmete kohustused või kord nende kehtestamiseks
– MTÜ tähtaeg, kui see asutatakse tähtajaliselt
– Osakondade olemasolu korral nende õigused ja kohustused (suure liikmeskonnaga ühenduste või võrgustike puhul)
– Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord ning otsuste vastuvõtmise kord
– Juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär
– Vara jaotus MTÜ lõpetamisel (tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja soovijatel tuleb põhikirjas märkida vara jaotamine nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule)
– Muud seaduses sätestatud tingimused (enamasti lubatud erinevused seaduses toodud nõuetest).
Põhikiri on dokument, mis paneb paika pea kogu teie organisatsiooni edasise tegutsemise. See ei tohi minna seadusega vastuollu, aga sealt peab leidma vastused kõikidele küsimustele igapäevasest juhtimisest, otsuste vastuvõtmisest jne!

MTÜ registreerimine?
MTÜ asutamine lõpeb MTÜ ja SA registrile esitatava avaldusega, millele kirjutavad alla kõik värsked juhatuse liikmed, millele lisatakse asutamisleping, sidevahendite andmed ja kinnitatud põhikiri ning juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud allkirjanäidis (asutajatel pole vaja notarisse minna!). Valdavalt vormistab notar kõik paberid oma vormidel peale põhikirja ning soovi korral saadab need ka ise registrisse.
Samasuguse avalduse saab esitada ka internetis https://ekanded.eer.ee, kus juhatuse liikmed ning asutajad identifitseerivad end ID-kaardiga ja annavad oma kinnitused elektroonilise allkirjaga.
Esimesel juhul tuleb esitada ka riigilõivu tasumist tõendav dokument, internetis saab riigilõivu tasuda otse ettevõtjaportaalis toimingu käigus.
Meeles tuleb pidada, et kui soovitakse saada valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmeks, tuleb ka oma põhikiri koostada vastavalt Tulumaksuseaduse §11 nõuetele, eriti ühenduse eesmärkide ja vara jagamises osas lõpetamisel, samuti näiteks juhul, kui soovitakse maksta maksuvabalt stipendiume jms.

Vaata lisaks:
Mittetulundusühingute seadus
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
-  Arenduskeskus mittetulundusühistutele (UUS!)

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345