START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

EKA spin-off ettevõtlus

Spin-offid on EKA tegevusest väljakasvanud ettevõtted, kes teevad ülikooliga vastastiku kasulikku koostööd. Ettevõtjad aitavad ülikoolil  ellu viia erinevaid projekte ja ülikool aitab ettevõtjatele leida väljundeid nende endi ettevõtlustegevuse edendamiseks. Ühistöö tulemusel suureneb EKA kuvandi teadvustamine ühiskonnale ja koostööst huvitatud organisatsioonidele.

EKA spin-off taotlusankeet

Mis kasu saab tudeng/vilistlane, kes loob EKA spin-off ettevõtte?

-   Tasuta ettevõtlus- ja turundusnõustamist teadus-arendusosakonna (TAO) poolt;
–  Võimalusel üürida soodustingimustega tööruume ettevõtluse edendamiseks (võimalusel ka töövahendeid);
–   Tellimustöid ja potentsiaalseid kliendikontakte TAO poolt;
–   Tasuta turundust ettevõtete seas EKA ja TAO turundusmaterjalides (nt start.artun.ee, Facebook kanalid);
–   Teiste spin-off ettevõtetega kohtumised ja ühisarutelud koostöö ning ettevõtluse edendamiseks.

Spin-off ettevõtte asutamise tingimused:
–  Spin-off ettevõtte asutajad peavad olema EKA tudengid (kes omavad vähemalt 50% osalusest) või vilistlased (kes omavad vähemalt 50% osalusest ja on lõpetanud vähem kui 2 aasta eest);
– Spin-off ettevõte peab tegutsema disaini, vabade kunstide, arhitektuuri või kunstikultuuri tegevusvaldkonnas,
–  Spin-off ettevõtte tegevuse üheks suunaks peab olema ülikooli intellektuaalomandi ja arendustegevuse tulemuste rakendamine,
–  Spin-off ettevõte ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega kahjustada EKA mainet.

Kui äriidee on olemas ja loodava ettevõtte tegevus vastab Spin-off ettevõtte asutamistingimustele, tulge astuge läbi EKA teadus-arendusosakonnnast, mis asub Estonia pst 7  V korrusel ruumis 514.

Eelnevalt on hea kohtumise aeg kokku leppida e-posti teel: tao@artun.ee .


Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345