START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Äriplaani koostamine

Lae alla ja prindi

- Äriplaani koostamise juhend
- Alustava ettevõtja töövihik (Ajujaht 2010)
- Äriplaan 2 minutiga (businessmodelgeneration)

Mis on äriplaan?
Erinevalt ühekordsetest projektidest on äriplaan jätkusuutliku iseloomuga. Äriplaani struktuur oleneb projekti vajadustest ja tuleneb autori eelistustest, kuid igas korralikus äriplaanis võiksid olla kajastatud vähemalt järgmised osad/peatükid:

ÄRIPLAANI SOOVITUSLIKUD KOOSTISOSAD:

1) ÄRIPLAANI KOKKUVÕTE
Äriplaani kokkuvõttes kirjutatakse kogu projektis lühidalt ja tuuakse välja kõige olulisem. Lugeja peab kokkuvõtet lugedes aru saama projekti ideest, selle läbi viimise eeldustest ja meetoditest. Kokkuvõte võiks sisaldada ärivaldkonna, eesmärkide, pakutavate toodete/teenuste, ressursside olemasolu, potentsiaalsete klientide, konkurentide ja projekti elluviijate lühikirjeldust.

2) TURU ÜLEVAADE
Kõigepealt peaks kirjeldama turgu, kus tegutsetakse või kuhu on plaanis siseneda. Turu kirjeldusest peab selguma pakutavate toodete nõudlus, vajadus, võimalused ja riskid. Kui turule sisenemise eeldused on olemas, siis on ka selge, et antud turule on võimalik ettevõtte tooteid ja teenuseid pakkuda.

– Mis tegevusvaldkonnas ettevõte tegutsema hakkab
– Mis olukord valitseb turul (kui palju on pakkujaid, kas turg on kasvavas või kahanevas faasis, mis on turul puudu)
– Potentsiaalsed kliendid (kliendisegmendid, kas on ärikliendid või erakliendid, kus nad asuvad)
– Kirjeldatakse nõudlust sarnase toote/teenuse järele turul: kui suur on turunõudluse kogumaht, milliseks peaks kujunema ettevõtte turuosa.
– Hinnatakse nõudluse sesoonsust: kas on sesoonne või ei, kuidas planeeritakse “üle elada” kõrghooaja väline aeg.
– Kirjeldatakse turul valitsevat hinnataset, ehk millise hinnaga samalaadse kvaliteediga samalaadset toodet/teenust turul müüakse
– Mis riskid turul valitsevad (poliitilised barjäärid, keskkonnatingimused, seadused, tooraine hind)

2.1) KONKURENTS
Kirjeldatakse ettevõtte põhilisi konkurente. Võib välja tuua ka kaudsed konkurendid, kes pakuvad asendustooteid.

– Kirjeldatakse, kes on konkurendid (kui konkurentide arv ei ole suur, siis mõistlik oleks konkurentide nimekiri välja tuua).
– Antakse ülevaade konkurentide käibest ning tegutsemisajast turul.
– Kirjeldatakse konkurentide toodangu sihtgruppi, turuosa suurust ja turuniši.
– Kirjeldatakse, mille poolest loodav ettevõte sarnaneb konkurentidele, mille poolest on erinev
– Konkurentsirisk

3) ETTEVÕTTE TOOTED JA TEENUSED
– Toodete ja teenuste strateegia (kirjeldatakse toodete ja teenuste seeriaid, mis toode on kõige kasumlikum toota, millised on põhi- ja  täiendtooted, mis eeldustel arendatakse uusi tooteid)
– Toodete/teenuste detailne kirjeldus (kasutusala, kelle või mille jaoks loodud, disain, funktsioonid, lisada pildid või video lingid)
– Kirjeldatakse võimalikke piiranguid tootmisele/teenuse osutamisele (näiteks litsentsid, tegevusload)
– Toote/teenuse konkurentsieelised.
– Hinnatakse, kas toodet on võimalik müüa hinnaga, mis tagab ettevõttele kasumlikkuse.

4) TOOTMIS- JA TEENINDUSPROTSESSID 
– Tootmisprotsessid (asukoht, tootmishoone, tootmisseadmete, toorainete, transpordi, tootmistöötajate kirjeldus, garantii)
– Teenindamisprotsessid (asukoht, kliendisuhtlus, teenindamise viisid, müügijärgne teenindus, garantii)
– Pakendamine (kuidas pakendatakse, milline on pakend, kuidas saadetakse tooted välja, kasutusjuhendid)
– Investeeringud (kas saab kohe tootma hakata või on vaja soetada tootmisseadmeid)
– Tootmisest ja teenindamisest tulenevad riskid

5) TOOTEARENDUS
– Kirjeldatakse kuidas on kavas muuta/arendada tulevikus toodete/teenuste nomenklatuuri
– Kirjeldatakse kuidas arendatakse tooteid/teenuseid
– Kirjeldatakse kust võetakse ideid toote/teenuse arendamiseks

6) TURUNDUSSTRATEEGIA
– Turunduse eesmärgid (mida soovitakse saavutada, kas luua imagot, suurendada müügitulemusi)
– Turundusplaan (kommunikatsioonikanalid, kellele infot edastatakse, kuidas infot edastatakse, eelarve)
– Turundusest tulenevad riskid (nt kvaliteet ei vasta lubatule, reklaamide ajastus vale, ei jõua uusi kliente teenindada)

7) HINNAKUJUNDUS
– Toodete ja teenuste hinnad
– Mis sisaldab omahind ja kui suur on kasumimarginaal?
– Mis võimalused on hinda alandada või tõsta?
– Kliendikampaaniad ja püsikliendile pakutavad allahindlused

8) ÄRIPLAANI ELLUVIIJAD
– Ettevõtte struktuur (osakondade kaupa)
– Ettevõtte juhtkonna kirjeldus (miks just nemad on parimad antud äriga tegelema, varasemad töökogemused, haridus)
– Projektimeeskonna kirjeldus (tuuakse välja kõik projekti elluviijad ja nende kohustused)
– Lisatööjõu vajaduse kaardistus (millal võetakse juurde töötajaid ja mis positsioonile)
– Töötasud ja motivatsioonipaketid

9) ÄRIPLAANI KÄIVITAMISEKS JA ELLUVIIMISEKS VAJALIKUD INVESTEERINGUD 
– Kirjeldatakse ettevõtte/projekti käivitamiseks vajalikke investeeringuid
– Kirjeldatakse rahastamise allikaid (olemasolev raha, laenud pereliikmetelt, sõpradelt, pangalaen, liising, riiklik toetus (stardiprogramm), tarnijate pikaajaline krediit).
– Riskid rahastamisallikate kasutamisel (nt. toetust stardiprogrammist ei anta, ei suuda pangalaenu tagasi maksta jmt).

10) FINANTSPROGNOOSID
Tavaliselt esitatakse finantsprognoose 3 tegevusaasta peale, kus 1. aasta kirjutatakse lahti detailsemalt kuude lõikes. Finantside planeerimisel on olulise tähtsusega eelkõige sisu tundmine ettevõtja enda poolt, mitte niivõrd vormiline külg. EAS pakub võimalust kasutada finantsprognooside koostamisel kassavoogudel põhinevaid isegenereeruvaid aruandeid (xls). Finantsprognoosid sisaldavad:

– Tulude ja kulude prognoosi 3 aasta peale toodete/teenuste kohta. See on prognoositud rahavoogude aruanne, mis arvestab igakuiselt kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid rahasummasid.
– Bilansi prognoosi
– Kasumiaruande prognoosi

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345