START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Mektory

MEKTORY on interdistsiplinaarne innovatsiooni-ja tehnoloogiakeskus  – Tallinna Tehnikaülikoolis asuv üliõpilasi inspireeriv, teadmisi rakendav ning ettevõtete konkurentsivõimet kasvatav loovkeskus. Üliõpilaste eestvedamisel (peamiselt magistrandid ja doktorandid) ning õppejõudude juhendamisel loovad erinevate erialade üliõpilased uudseid lahendusiprototüüpe ning kutsuvad ellu start-up firmasid.

Kasu ettevõtetele: innovaatilised ja tänapäeva keskkonda sobivaimad lahendused.

 

MEKTORY eestvedajaks on TTÜ Innovatsiooni-ja ettevõtluskeskus ja partnerülikoolid Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Swinburne Tehnikaülikool Austraalias ja Aalto Ülikool Soomes.  Projekti aitab juhendada prof. Kalevi Ekman – Aalto Design Factory looja. Täiendava informatsiooni saamiseks võta ühendust: mektory@ttu.ee

 

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345