START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Tudengite saavutused

2011. detsember
UUS EESTIS VÄLJA MÕELDUD LÕBUS JA HARIV REISITEEMALINE LAUAMÄNG
Sisaldab ka eraldi raamatuna väikest entsüklopeediat kõikide Euroopa riikide kohta.

Koostöös EKA arenduskonnaga sai koostatud äriplaan ja toetust taotletud EASi innovatsiooniosaku ja starditoetuse programmidest.

Jarno Sild
GaemeBook OÜ
www.gamebook.ee


 

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345