START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Rahastamisvõimalused

UUS REGISTER – Toetusvõimaluste otsing ettevõtte nime järgi

EASi KÄIMASOLEVAD TOETUSMEETMED

Alljärgnevalt on välja toodud alustavatele või juba tegutsevatele ettevõtetele mõeldud toetusmeetmed Eestis:

Tallinna linna toetusmeetmed ettevõtjale
MESSITOETUS
ETTEVÕTLUSINKUBAATORID
PRAKTIKAJUHENDAJA TOETUS
UUTE TÖÖKOHTADE LOOMISE TOETUS
MTÜ-DE TOETAMINE
INNOVATSIOONIOSAKU TOETUS

Ettevõtluse arendamise sihtasutus EAS
STARDITOETUS
KASVUTOETUS
LOOMEMAJANDUSE TUGISTRUKTUURIDE TOETAMISE PROGRAMM
ARENDUSTÖÖTAJA KAASAMISE TOETUS

Eesti Töötukassa
ETTEVÕTLUSE ALUSTAMISE TOETUS

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345