START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Ettevõtte asutamine

Ettevõtet võib asutada peamiselt 3 viisil:

- ise registreerides äriregistris
- registreerides notari juures
- ostes valmis äriühingu

1) ETTEVÕTTE REGISTREERIMINE ÄRIREGISTRIS
Osaühingu asutamine on lihtne ja kiire. Elektrooniliselt regstreerides ÄRIREGISTRI ETTEVÕTJAPORTAALIS saab OÜ valmis 1 päevaga. Selleks on vaja omada riigilõivu tasumiseks 185,34 eurot ja teada vastuseid järgmistele küsimustele:

* Milline saab olema ettevõtte põhitegevusala ja sellele vastav EMTAK2008 kood?
* Milline saab olema ettevõtte ärinimi?
* Kes on osanikud ja kui suur on osanike osakapitali sissemakse?
* Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja juriidilise asukoha aadress? (juriidilisele aadressile saadetakse postiga kirju).
* Milline saab olema osaühingu juhtimine? (Juhatuse liikmete arv ja nende ülesanded)
* Kas tasud 2500 eurot osakapitali sissemaksu kohe või hiljem teenitud käibelt

Alates 01.01.2011 saab osaühingut asutada ilma osakapitali kohese sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Põhikirjas tuleb märkida periood, mille jooksul soovite osakapitali tasuda. Elektrooniliselt asutatud OÜ puhul annab äriregister põhikirja vormi näidise, mille peab ettevõtte asutaja ise vastavalt üleval välja toodud küsimuste vastuste põhjal täitma. Elektrooniliselt saab asutada ka teisi äriühinguid nagu TÜ, UÜ ja FIE. Samuti saab portaali kaudu äriühingute andmeid muuta.

2) ETTEVÕTTE REGISTREERIMINE NOTARI JUURES
OÜ-d saab asutada ka notari juures
, kes sisuliselt teeb ära sama töö, mida teeb äriregistri ettevõtjaportaal. Notari juures võiks asutada keerulisema struktuuriga äriühinguid, kus on vaja osapoolte õigussuhteid õigesti reguleerida. Notari juures on ettevõtte asutamise riigilõiv väiksem – 140,60 eurot, kuid sellele lisandub notari asutamistoimingute tasu vahemikus 6-958 eurot. Notari juures äriühingu asutamine võtab tavaliselt aega 2-3 päeva.

3) OSAÜHINGUT VÕIB KA VALMISKUJUL OSTA ettevõtete müügiga tegelevatelt ettevõtetelt või otse teistelt ettevõtete omanikelt.


MIDA TULEB TEHA PÄRAST REGISTREERIMISKANNET ?

* Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse ettevõtte osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma ettevõtte äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik
* Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda tegevusluba või LITSENTS
* Ettevõtte tegevuse alustamisest tuleb teavitada TÖÖINSPEKTSIOONI
* Töötajad tuleb arvele võtta HAIGEKASSAS
* Kui teie ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 16 000 eurot, tuleb end registreerida MAKSU-JA TOLLIAMETIS käibemaksukohustuslaseks (käibemaksukohustlaseks võib registreerida iga ettevõte, kuid kohustus tekib 16 000 eurose käibe ületamisel).

Vaata ka ETTEVÕTTE JUHTIMINE

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345