START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Ettevõtlus

Ettevõtlus on iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus (M.P. Salu 2005).

Ettevõtluse tunnused
Ettevõtluses kasutatakse erialaseid teadmisi ja oskusi toote või teenuse väljatöötamiseks ja pakkumiseks. Ettevõtlustegevus on planeeritud ja eesmärgipärane, kus võetakse riske investeerides töövahenditesse ja töötajatesse. Iga ettevõtte arenguks on vajalik kasumi teenimine (isegi kui seda ei tunnistata) ning selle saavutamiseks ka tegutsetakse. Kasumliku ettevõtte üheks tunnuseks on see, kui ettevõtte poolt teenitud tulu ületab ettevõtte kogukulusid. Kui ettevõte teenib stabiilselt kasumit, siis ambitsioonikamad ettevõtjad hakkavad tegelema kasumi maksimeerimisega.

Ettevõtja tunnused
Iga inimene ei ole loodud ettevõtjaks, samuti ei tohiks ettevõtjaks saamine olla eraldi eesmärk. Ettevõtjaks võib saada läbi enda sisemise vajaduse luua midagi või soovist midagi korda saata. Edukas ettevõtja hakkab tegelema tegevusega, millest ta ise vaimustatud on ja läbi mille ta saab oma toodetest/teenustest huvitatud inimsetele pakkuda lisaväärtusi. Ettevõtjale on iseloomulikud järgmised isikuomadused: loovus, energilisus, suure teotahe, saavutusvajadus, julgus, koostöövõimelisus, lai silmaring, suhtlemis-, ajaplaneerims- ja otsustamisoskus. Kui Sul on olemas pooled nimetatud omadustest, siis ilmselt oled valmis ettevõtlusega alustama. Ettevõtluse käigus omandatakse nii mõnigi uus isikuomadus väga kiiresti.

Mis vahe on ettevõtlusel ja palgatööl?
Kõige suurem vahe ettevõtluse ja palgatöö vahel on see, et üldjuhul palgatöötaja ei pea muretsema klientide olemasolu ja nende maksekäitumise pärast. Selle eest vastutavad ettevõtte juhtkond või müügimehed. Klientide hankimine on järjepidev töö ja konkurentsitihedal turul võib see esialgu raske olla. Risk jääda töötuks on mõlemal juhul pea ühesugune, kuna klientide ostujõud (turunõudlus) on suurelt jaolt tingitud valitsevast turusituatsioonist. Siiski ettevõtjal on suuremad riskid kui palgatöötajal.

Väiksema ettevõtte juhatuse liige vastutab tavaliselt ettevõtte juhtimise, klientide olemasolu, turundustegevuse, tootearenduse, finantsjuhtimise, raamatupidamise ja töötajate eest. Kui ettevõttel on töötajad, siis peab ettevõtte juht tagama töötajatele stabiilse töö ja maksma töötasu. Ettevõtte loomisel on suureks riskiks veel ebaõnnestumine, mille tulemusel jäädakse ilma ettevõttesse investeeritud kapitalist. Ettevõtlus ise (ka ebaõnnestumine) annab selle teostajale aga väga hea koolituse ja kogemuse, mille eest ei pea maksma midagi. Ettevõtluse plussiks on oma aja planeerimine ja vabadus valida töö sisu ning selle tegemiseks sobiv organisatsioonikultuur.

Kui palgatöötaja jääb mingil põhjusel tööst ilma, siis võib ta koheselt kandideerida uuele töökohale ja kui vajalikud teadmised ning oskused on olemas, ei tohiks tal uue töö leidmisel suuri riske olla. Palgatöö on aga eneseteostuse seisukohast tihtipeale kitsendatud, kuna palgatöötaja peab tegema tööd tööandja juhiste järgi. Võib olla peab töötaja lahendama ka ülesandeid, mis ei ole tema “unistuste” erialaga seotud. Sellistes olukordades kasvavadki palgatöötajatest välja ettevõtjad. Väga paljud rahulolematud palgatöötajad saavad eneserahulolu alles siis, kui on loonud oma ettevõtte, mida saavad juhtida oma tõekspidamiste järgi.

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345