START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Nahakunst

Nahakunsti osakonna teenused

  • Unikaalköidete (s.h. kroonikaraamatute, albumite) teostamine
  • Kataloogiköited (tiraaź max 200-300 tk)
  • Auaadresskaante valmistamine
  • Köitelahenduste väljatöötamine
  • Erialased konsultatsioonid

Vaata lisa Nahakunsti osakond

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345