START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Klaasikunst

Klaasikunsti osakonna teenused

  • Klaasikunsti ja -tehnoloogiaalased loengud
  • Klaasialased õpikojad
  • Klaasobjektide kavandamine ja valmistamine: unikaalobjektid; väiketiraažid; näidised
  • Vitraažide kavandamine ja valmistamine
  • Vitraažide restaureerimine

Vaata lisa Klaasikunsti osakond

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345