START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Graafiline disain

Graafilise disaini osakonna teenused

 • Graafilise identiteedi kujundamine (logo, värvilahendus, blanketid jne)
 • Trükiste kujundamine (voldikud, brosüürid, plakatid, flaierid)
 • Rinnamärkide kujundamine ja valmistamine (ümmargused 2,5 cm diameetriga rinnamärgid)
 • Lihtsamate veebilehekülgede kujundus ja teostus
 • Fondi kujundamine
 • Raamatukujundus
 • T-särkide kujundus ja trükk
 • Loengud graafika teemadel (kommunikatsioon avalikus ruumis, identiteediprogrammi väljatöötamine, kirjade kasutamine jm)
 • Eksperthinnangud ja konsultatsioonid graafilise disaini alal
 • Arvutiprogrammide-alane koolitus (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign)

  Vaata lisa www.artun.ee/erialad/graafiline-disain

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345