START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Arhitektuur

Arhitektuuriteaduskonna teenused

 • Ruumiliste arengukavade koostamine
 • Ruumiliste arengukavade jaoks vajaliku alginformatsiooni kogumine
 • Ruumilise keskkonna ja linnaehituslike situatsioonide analüüsid
 • Stsenaariumi planeeringud
 • Ruumiliste stsenaariumide visualiseerimine
 • Hoonete ideekavandite läbitöötamine
 • Ruumikujunduse algõpe, täiendõppe kursus jpm
 • 3D labori teenused
 • digitaalsete objektide 3D printimine füüsiliste makettide ja detailidena + konsultatsioon
 • ruumiliste objektide 3D digitaliseerimine + konsultatsioon
 • parameetrilised modelleerimised + konsultatsioon
 • tarkavara valik vastavalt projekti tüübile + konsultatsioon
 • spetsiifiliste andmebaaside koostamine
 • protsesside ja objektide visualiseerimine
 • spets. tarkvaraalane koolitus ja workshopid
 • ajalis-ruumiliste ja energiaalaste arvutussüsteemide alane konsultatsioon (sh energiatõhususe arvutus)
 • temaatiliste konverentside ja sümpoosiumite korraldamine
 • kõrgusmudelite loomine 2D kaartide põhjal ja suuremõõtmeliste objektide /linnasituatsioonide mõõdistamine laserkaugusmõõtjatega

Vaata lisa www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine 


Arhitektuuriteaduskonna koostööpartnerid

Paldiski linnavalitsus
EITSA
Delfi
Arvukad arhitektuuribürood
Standard
T&T Mang
OÜ M2

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345