START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

EKA teenused

Eesti Kunstiakadeemia teenused valdkondade kaupa:

Konsultatsiooniteenus
– toote- või teenuse arendusalane nõustamine ja hindamine
– tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine

Arendusteenus
– vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine
– tegevusprotsesside arendamine
– disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine

Uuringuteenus
– teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine
– rakendusuuringud

Täiendõppeteenus
– täiend- ja ümberõppe korraldamine

Täpsemat informatsiooni teenuste kohta leiab osakondade kaupa järgnevatelt lehtedelt või EKA arendusosakonnast.
Koos leiame teile sobiva lahenduse.

Eesti Kunstiakadeemia teenused valdkondade kaupa:

Konsultatsiooniteenus:

-toote- või teenuse arendusalane nõustamine ja hindamine
-tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine

Arendusteenus:

-vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine
-tegevusprotsesside arendamine
-disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine

Uuringuteenus:

-teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine
-rakendusuuringud

Täiendõppeteenus:

-täiend- ja ümberõppe korraldamine

Täpsemat informatsiooni teenuste kohta leiab osakondade kaupa järgnevatelt lehtedelt või EKA arendusosakonnast.

Koos mõtleme välja teile sobiva lahenduse.

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345