START!
Start.artun.ee on ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal Eesti Kunstiakadeemia liikmeskonnale. Siit leiate teavet, materjale ja viiteid intellektuaalomandi, ettevõtluse, karjääri, praktika ja projekti-juhtimisega seotud teemadel.
start.artun.ee Facebookis
EKA Portfooliod

Karjäär ja praktika

Karjäärinõustamise eesmärk on aidata tudengil teha hariduse ja karjääriga seotud valikuid ja otsuseid, seada eesmärke ja neid saavutada. Nõustamine loob eeldused, et inimene omab teadmisi teadlikust karjääriplaneerimisest, õppimisvõimalustest, tööturu olukorrast, elukutsetest ning soodustab sotsiaalset kaasatust ühiskonnas tervikuna. Tudeng suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi, teha teadlikke otsuseid ning planeerida ja ellu viia isiklikku karjääriplaani, tuginedes elukestva õppe põhimõtetele.
Eriala valik pole ainus karjääri lähtekoht. Selle kõrval on väga oluline, et valitud tegevusvaldkond valijale ka meeldiks ja rahuldust pakuks.

Karjäärinõustaja õpetab tudengile ka tööotsimisoskusi – aitab leida sobivaid tööpakkumisi, kirjutada CV ja kaaskirja, mis eeldavad põhjalikku eneseanalüüsi, valmistuda tööintervjuuks, et olla töövestlusel enesekindlam ning valmis vastama keerulistele küsimustele.

– CV näidis

Kunstniku Curriculum Vitae (CV), näidis

– Kaaskirja näidis

– Motivatsioonikirja näidis

Töövestlusel kasutatavad üldised küsimused

Nõustamisele on oodatud Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased, vilistlased ja sisseastujad ning see on kõigile sihtgruppidele tasuta.

Aja kokkuleppimiseks palume eelnevalt ühendust võtta:

.
Ingela Heinaste
e-post: tao@artun.ee
telefon 626 7108

Toetajad
Estonia pst. 7 / Teatri väljak 1 tao@artun.ee tel: 626 7345